Το νέο φυλλάδιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Διονύσου.

Διαβάστε το πρώτο τεύχος του νέου ενημερωτικού φυλλαδίου της Λαϊκής Συσπείρωσης εδώ