11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19-05-2015

Τα θέματα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση  εκτός  ημερήσιας διάταξης.

  1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τον Ιούνιο του 2015 λήγει  με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν 8,5 χιλιάδες περίπου καθαρίστριες στα σχολεία της χώρας με βάση το νόμο 4186/2013, άρθρο 50, παράγραφος 1. Όπως ορίζει η 2η παράγραφος του ίδιου άρθρου «για το διδακτικό έτος 2015 – 2016 οι συμβάσεις θα καθορίζονται από τους οικείους δήμους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Είναι εκείνο το αναγκαίο προσωπικό στα σχολεία, που για χρόνια τώρα τελεί υπό προθεσμία, με άθλιο εργασιακό καθεστώς, που πληρώνεται πάντα έναντι και με καθυστέρηση μηνών και σηκώνει κατά κύριο λόγο στους ώμους του τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων, αφού το όποιο μόνιμο προσωπικό  καθαριότητας πάντα ήταν λειψό και σήμερα στο μεγάλο του μέρος έχει και αυτό συνταξιοδοτηθεί. (περισσότερα…)